Hè đã qua gần hết
Tiếng ve như thưa hơn
Gió nồm thay trời quạt
Lúa hè thu xanh rờn

Cua đồng bò chậm rãi
Vẽ hình lên bùn non
Cá rô thia búng nghịch
Nước loang từng vòng tròn

Cỏ đợi bò bờ ruộng
Lá nõn nà non chanh
Đã thấy sương đọng lại
Gặp nắng cười long lanh

Hè đã qua gần hết
Diều còn neo trời xanh
Tiếng sáo đưa dìu dặt
Tiễn hè đi một mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]