Ai cho em biết
Bất cứ lúc nào
Cho biết vì sao
Cứ vào độ Tết
Vườn em trở đẹp
Không lúc nào bì?
Hoa cải li ti
Đốm vàng óng ánh
Hoa cà tim tím
Nõn nuột hoa bầu
Hoa ớt trắng phau
Xanh lơ hoa đỗ
Cà chua vừa độ
Đỏ mọng trĩu cành
Xanh ngắt hàng hành
Xanh lơ cải diếp

Ai cho em biết
Bất cứ lúc nào
Cho biết vì sao
Vườn em trở đẹp
Đẹp vào độ Tết
Đẹp chẳng nào ngờ?
Có phải đẹp nhờ
Mẹ em vun xới?
Hay vì xuân tới
Nắng ấm trời êm?
Hay vì lòng em
Vui mừng Tết đến?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]