Cái nắng cũng mệt
Chui vào bóng râm
Gốc cây bỗng nở
Hoa đầy dưới chân

Cái gió cũng mệt
Chui vào trong cây
Cây giơ tay đón
Ngón lá lay lay

Bố em cũng mệt
Nấp vào bóng râm
Mẹ em cũng mệt
Dưới cây mẹ nằm

Còn em dưới suối
Tắm mát vô cùng
Con vện đi đuổi
Tiếng con gà rừng...