Sơn ca rất chăm học
Và giọng hát thật hay
Còn luyện tập suốt ngày
Không lơ là bài vở

Vẹt thì hay kiếm cớ
Để lảng tránh học hành
Chỉ được môn ngoại ngữ
Đọc rất thạo rất nhanh

Nhưng chỉ đọc được thôi
Không học thêm từ vựng
Ngữ pháp không thèm coi
Nên khi nghe... lúng túng

Suốt ngày diện áo quần
Áo xanh rồi mũ đỏ
Sơn ca thường nhắc nhở
Vẹt ta bảo: “Cóc cần!”

Rồi mùa thi qua dần
Vẹt phải còn thi lại
Sơn ca là trò giỏi
Bởi học hành siêng năng.