Nguyên bản câu cuối “Hoa ngát hương - Đang chờ đón” sẽ đúng hơn.

Hà Vũ