11/12/2022 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai dậy sớm

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 31/08/2009 06:32

 

Ai dậy sớm
Bước ra nhà
Cau xoè hoa
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón!
Nguồn:
1. Võ Quảng, Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970
2. Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998
3. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Ai dậy sớm