(trích)

1
Một buổi sớm mai
Trời chưa bừng sáng
Con gà trống xám
Đập cánh ó, o!
Nghe tiếng gọi to
Mái hoa bừng mắt
Kêu một tiếng "oắc"!
Nhảy phắt khỏi chuồng

Chúng hẹn nhau ngoài vườn
Chia nhau hạt ngô hạt thóc
Chúng dạo quanh nhà bếp
Chia nhau mẩu sắn mẩu khoai
Bên bờ ao
Trống xám uống một ngụm nước
Bóng hai con gà
Đáy nước rung rinh

2
Bỗng mái hoa đổi nết
Cái đầu nó nghếch nghếch
Cái cổ nó thon thót
Nó kêu: Tót, tót, tót!
Nó nhảy lên bàn
Nó đạp ngã bát
Bát rơi đánh đốp!
Trống xám giật mình
Vụt khỏi gầm giường
Nghểnh cổ kêu: ót!
Mèo mướp đánh thót
Nhảy vụt lên phên
Tý chạy kêu lên:
- Đợi tao lấy thóc!
Đợi tao lấy thóc!
Gà dún mình
Nhắm chiều cao
Nhảy lên gác
Nhưng trượt chân
Ngã lộn phèo
"Tạch, tạch, tạch!"
Tro bụi trong nhà
Tung bay mù mịt

Mẹ Tý vừa về
Tý chạy lại mách
- "Gà cứ tót, tót
Sục sạo kiếm ăn!
Nó nhảy lên bàn
Nó làm vỡ bát"
Tý ngỡ mẹ gắt
Nhưng mẹ lại cười
Mẹ chẻ tre tươi
Mẹ đan cái sọt
Mẹ đem mẹ lót
Những rác, những rơm
Mẹ đặt sọt lên
Bên trên cái gác
Mẹ cho Tý nhốt
Vì đã tưởng rằng:
Gà đói sục ăn
Chính gà tìm ổ

Mỗi buổi sớm mai
Mái hoa trên gác
- Cục, cục, cục, tác!
Trống xám đứng dưới:
- Cục, cục, cục, tác!
Rồi ngỗng: cạc, cạc!
Rồi vịt: gắp, gắp!
Rồi lợn: ịt, ịt!
Và Tý nhảy nhót
Bắt nhịp mái hoa:
- Cục, cục, cục, tác!

3
Nhà nay lại vắng tanh
Trống xám đi đâu mất
Nép mình trong xó bếp
Đàn ngỗng đứng lặng im
Con vịt mắt lim dim
Nhìn mưa rơi bờ dậu
Chó khoanh tròn trong trấu
Mèo ngái ngủ đầu phên
Mái hoa luôn ngày đêm
Cứ nằm lì trên gác
Mặt trời khỏi lùm tre
Ngoài sân nắng đã gắt
Xa xa nghe dìu dặt
Tiếng cu gáy từng hồi
Mẹ bảo: Đến giờ rồi
Cho đàn gà xuống ổ
Mẹ đặt cái thang
Leo mở gút lạt
Mẹ "xuống" đàn gà
Mười chú gà con
Màu vàng mượt
Con mắt đen huyền
Ngơ ngác!
Cái mỏ tí hon
Liếc chiếc!
Cái chân tí hon
Run run!
Tý bốc một con
Sờ nghe mát rợi

Xoắn xa, xoắn xít
Tý chạy bốc thóc
Tý chạy múc nước
Giúp mẹ nhốt gà


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998