Chị bảo: trăng sao
Mọc trên cây bưởi
Mùa thu, thu trời
Xuống tầng quả mới

Mẹ bảo: quả đất
Giống quả bưởi thôi
Nở nhiều hoa quả
Trên cây mặt trời

Bé bảo: cây bưởi
Treo bao ao tròn
Trên cành không mỏi
Ao mùa thu ngon

Vì nghìn con tép
Ngủ trong múi đầy
Hạt bưởi trắng đẹp
Là đàn cá bơi


Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018