Cho các Con yêu quý!

Đi ca chộp được chú ve
Tặng con! Bố đặt mùa hè... trên tay
Tặng con một khoảng trời mây
Một vườn hoa lá ngân đầy tiếng ve
Tiếng ve chuốt ánh nắng hè
Ve già lột xác còn nhe răng cười
Ve thì lột xác Bố ơi!
Thế người lột được thói đời hư không?