Bám ông cháu đến nhà cười
Nhìn mình… mà ngỡ nhìn người đẩu đâu?

Trong gương già trẻ chen nhau
Cứ như tan hội chọi trâu ùa về
Miệng cười méo xệch rất hề
Mũi cong như chiếc sừng tê cắm vào

Tóc xù có nhẽ mèo cào?
Chân dài ngoằng ngoẵng bước cao quá tầm
Lông mi như rễ nảy mầm
Ai đem găm kín xung quanh mắt mình

Mình mà tưởng hắc tinh tinh
Từ trang cổ tích chùng chình bước ra

Mải mê quên béng về nhà
Ông ơi! nán lại xem ta cười mình…