Đến Trường mình hát thông reo
Gã Chuồn Chuồn ớt đuổi theo hẹn hò
Đậu vào vai dáng tỉnh bơ
Trốn về sớm nhé
Tha hồ lêu têu...
Ta ra Cầu Đúng thả diều
Xuống hạ lưu Đập cùng xem Cầu Vồng
Cầu Vồng bảy sắc gần không
Lục... lam... chàm... tím... vàng... hồng... da cam
Nước bay qua cửa Đập Tràn
Kéo mây thấp xuống làm loang loáng chiều
Xua tay mình khẽ lắc đầu
Còn nợ bài tập rảnh đâu như Chuồn
Bay đi... hắn có vẻ buồn!


Hoà Bình, hè 2000