Em mơ làm mây trắng
Bay khắp nẻo trời cao
Nhìn non sông gấm vóc
Quê mình đẹp biết bao!

Em mơ làm nắng ấm
Đánh thức bao mầm xanh
Vươn lên từ đất mới
Đem cơm no áo lành.

Em mơ làm gió mát
Xua bao nỗi nhọc nhằn
Bác nông dân cày ruộng
Chú công nhân chuyên cần.

Em còn mơ nhiều lắm
Mơ những giấc mơ xanh
Nhưng bây giờ còn bé
Nên em chăm học hành.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 3 giai đoạn 1990-2003 với tên tác giả Mai Thị Bích Ngọc, chưa rõ là ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]