Thằng Lật Đật của cô Vân
Tặng cho cu Mì, xinh thế!
Suốt ngày đứng không mỏi chân
Bởi không thèm nằm đâu nhé!

Không như búp bê của mẹ
Nằm là nhắm mắt ngủ liền
Lật Đật cừ thật đấy nhé!
Nhỡ nhào là vội đứng lên

Lật Đật không bao giờ khóc
Lúc nào cũng nhoẻn miệng cười
Mà lạ! suốt ngày đội mũ
Nghiêng đầu mũ vẫn không rơi

Lật Đật tính hay lật đật
Nhưng khi đã đứng yên rồi
Lại là người chăm chú nhất
Biết lắng nghe và biết cười.