94.44
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
29 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 17/12/2008 20:00 bởi hongha83
Đặng Hấn (1942-) là nhà thơ, nhà văn sáng tác nhiều cho thiếu nhi. Sinh tại Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình. Phó giáo sư, giảng dạy toán học. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1991). Sau khi tốt nghiệp khoa Toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đặng Hấn làm cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Toán học Hà Nội và thư viện Khoa học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ông dạy học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thơ đã xuất bản 8 tác phẩm, chủ yếu viết cho thiếu nhi. Ông đã được nhận giải thưởng của Ban Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam cùng Trung ương Đoàn, Báo Văn nghệ tổ chức các năm 1982-1984 và 1992.

Tác phẩm:
- Cầu chữ Y (thơ, 1986, 1993)
- Những chuyện thần tiên (thơ, 1987)
- Hoa thơm trái chín (thơ, 1988)
- Những vị thần toán (tập truyện, 1989)

 

Cầu chữ Y (1993)

Tuyển tập chung