Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 08:03

Cô bé nằm nhìn sóng
Mắt long lanh xà cừ
Môi san hô đỏ thắm
Đôi tai, đôi vỏ sò

Toàn thân cô bằng cát
Ba đắp cho Hân chơi
Suốt chiều qua hai bé
Trên bãi biển đùa vui

Chiều nay Hân trở lại
Tìm cô chẳng thấy đâu
Biển đêm đã dâng nước
Cuốn cô vào đáy sâu

Ba đắp cô bé khác
Nhưng Hân chẳng muốn chơi
Đôi mắt buồn man mác
Dõi xa ngoài biển khơi

Hân buồn suốt cả buổi
Chẳng thiết nhặt vỏ sò
Bữa tối Hân không đói
Bạn ở đâu bây giờ?...

Ba bảo: con ăn khoẻ
Ba sẽ nhờ trăm thuyền
Thắp đèn ra biển cả
Tìm bạn về cho con!

Bỗng từ xa tít tắp
Muôn ngọn đèn mọc lên
Hân thấy cô bé cát
Mắt xà cừ sáng đêm

Phan Thiết mùa câu mực
Đưa con vào thần tiên


Hè 1985

Nguồn: Đặng Hấn, Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993