Nghé ơ, nghé ọ
Xin kể chuyện tôi:

Hai gối trước quay trước
Hai gối sau ngoảnh đuôi
Tài chưa tôi bước
Không chân nào lùi

Họ hàng tôi rất "điệu"
Đi guốc cả gái trai
Tiếng đàn, tiếng nhạc
Tôi để ngoài tai!

Bạn muốn thăm đồng cỏ
Xin làm ô tô ngay
Ô tô lại có
Ghi đông mới tài

Lòng vui đuôi tôi múa
(Nhân thể tôi đuổi ruồi)
Tôi ăn buổi sớm
Buổi chiều tôi nhai!

Khoẻ như trâu đấy nhé!
Nên cuộc đời rất vui
Một hàm răng trắng
Gặp bạn, tôi cười!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]