18/10/2021 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con trâu

Tác giả: Đặng Hấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 07:45

 

Nghé ơ, nghé ọ
Xin kể chuyện tôi:

Hai gối trước quay trước
Hai gối sau ngoảnh đuôi
Tài chưa tôi bước
Không chân nào lùi

Họ hàng tôi rất "điệu"
Đi guốc cả gái trai
Tiếng đàn, tiếng nhạc
Tôi để ngoài tai!

Bạn muốn thăm đồng cỏ
Xin làm ô tô ngay
Ô tô lại có
Ghi đông mới tài

Lòng vui đuôi tôi múa
(Nhân thể tôi đuổi ruồi)
Tôi ăn buổi sớm
Buổi chiều tôi nhai!

Khoẻ như trâu đấy nhé!
Nên cuộc đời rất vui
Một hàm răng trắng
Gặp bạn, tôi cười!
Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hấn » Con trâu