Mẹ "yêu" em tôi
Suốt ngày không ngớt!...
Mẹ đỡ em bước
Mẹ vịn em ngồi
Đưa võng, "à ơi"
Mẹ ru em ngủ
Mẹ ấp, mẹ ủ
Em được ấm hơi
Mẹ ẵm em tôi
Mẹ hôn, mẹ hít
Em ngủ mẹ thức
Mẹ quạt, mẹ ru
Công việc lu bù
Suốt ngày vất vả
Băm bèo, khâu vá
Làm cỏ, bỏ phân
Trăm việc ngoài đồng
Chăm lo lúa tốt
Mẹ trút hết mệt
Khi bế em tôi:
- "À ơi, à ơi!..."
Mẹ ru em ngủ


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998