Một với một là hai
Như con có đôi tay
Làm được bao việc tốt
Như con cầm tay bạn
Đi tới trường buổi mai
Như thể cha và mẹ
Con yêu thương hàng ngày
Một với một là hai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]