29/09/2020 12:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một với một là hai

Tác giả: Đặng Hấn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 20:07

 

Một với một là hai
Như con có đôi tay
Làm được bao việc tốt
Như con cầm tay bạn
Đi tới trường buổi mai
Như thể cha và mẹ
Con yêu thương hàng ngày
Một với một là hai...
Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hấn » Một với một là hai