(tặng em Toàn)

Sáng mai trong
Em ngủ xong
Chạy ra sân
Tập thể dục

Mẹ gà thức
Dắt con theo
Chẳng trước sau
Vui chíu chít...

Bên gốc mít
Trái ngủ tròn
Gửi trái non
Sau vòm lá

Em yêu quá
Con sẻ nâu
Nhà ở đâu?
Bay gấp gấp

Hãy xuống đây
Tập thể dục
Đừng giẫm thóc
Bà đang phơi!


Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006