(tặng Khánh)

Tết đến
Con búp bê trong tủ búp-phê thêm một tuổi
Đang mở tròn mắt nhìn em
Và những đoá hoa vạn thọ vàng rực ngoài hiên
Cũng thêm một tuổi
Mẹ nói em lớn như thổi
Lớn bằng chị Hai
Nhưng mẹ không may cho em quần áo mới
Đêm giao thừa em nằm chờ đợi
Tết đến lạy trời tà áo dài năm ngoái
Sang năm mới cũng lớn như thổi
Để bằng em...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]