Cây non mở cành non
Mùa nối mùa, đêm trước
Cây chuối già ngừng biếc
Lá cong vàng đến thương

Lá trầu mỏng góc vườn
Xanh từ trong cuốn lá
Nhớ thảo thơm trầu ạ
Tay têm trầu têm hương...

Đất trời bước vào xuân
Cháu nhớ bà, thêm tuổi
Bà nhớ cháu thêm còng
Tấm lưng không biết mỏi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]