43.25
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
78 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 29/04/2008 12:03 bởi Cammy, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/04/2008 12:03 bởi Cammy
Phan Trung Thành sinh ngày 10-8-1973 tại làng Thế Chí, Thừa Thiên Huế, tốt nghiệp ĐHSP Huế (khoa Ngữ văn, 1995), công tác tại NXB Công an Nhân dân chi nhánh phía Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Vọng sông quê (thơ, NXB Trẻ, 2001)
- Mang (thơ, NXB Trẻ, 2004)
- Gửi thiên thần (thơ, NXB Công an Nhân dân, 2006)

Tặng thưởng:
- Tác phẩm tuổi xanh – báo Tiền phong 1998
- Thơ hay tạp chí Sông Hương 2001-2003
- Huỳnh Văn Nghệ (Bình Dương) 2005

 

Đồng hồ một kim

Mang

Mười viên gạch

Gởi thiên thần (2006)