Vé vào cổng, vé vào chơi
Đi xe điện đụng con ngồi rú ga...
Lửa rung ma sát trần nhà
Bác tài “say rượu” sao va quẹt hoài?

Biết là tạo cảm giác thôi
Vượt đèo vượt thác con ơi giữ gìn
Bên ngoài bố đứng thót tim
Giữa bao nhiêu thứ vô tình chạm nhau...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]