Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 01/05/2008 10:47

Bóng đè bóng, rát họng văn tự chiêm bao
người đi sau cố đi sau đi nào
mùa đùn lên dải mây thiếu phụ
người phương Tây hay người phương Đông…  

quan tài có nắp
trong nắp có người chết
trong người chết có người sống
trong số người sống có người đang làm thơ…   

bạn đã từng quăng vào tôi vài từ
sinh sôi
để thành thi sỹ
nhưng thành thi sỹ làm gì chưa nghe ai nói  

sợ đi sau quan tài người sống  
tôi chọn mình chết trước