383.82
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Lãm Thắng (1718 bài)
- Nguyễn Trung Kiên (8 bài)
- Phan Trung Thành (78 bài)
- Phạm Phương Lan (1 bài)
- Thuỵ Anh (332 bài)
Tạo ngày 28/04/2016 23:58 bởi tôn tiền tử
Trần Thị Lam sinh ngày 12-9-1973, là giáo viên chuyên văn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, là tổ trưởng tổ văn của trường. Chị nổi tiếng với bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh?.