Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:40

Kín và Hở
cuộc này anh chi đúng tinh thần
kinh phí đến đâu giải phóng mặt bằng
đến đó
những ngày kín và những ngày hở
vô lượng!
Sôi dưới chân mày lá liễu răng rắc từng phần
để được gần
những cái búng tưng tưng
anh quyết chơi nốt phần
bia mộ
(toàn là xương heo xương ngựa xương gà)
thôi
mời vào mời vào
chúng ta bắt đầu chạy đua với những ngón tay!