Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 20:58

Một bận tôi thèm những thằng kị mã chết trên yên ngựa, chúng có vẻ
lớn lao ôi chiến binh chiến binh những thằng ngu không mồ
để vợ con mùa thu sập bẫy
hôm đứng dưới tượng thần tự do tôi nhớ ông Thu Bồn
“người tự do/ ta tự do/ người đeo thần tượng/ ta tro bụi đời”.


Kỷ niệm nằm mơ 4/4/2005