Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 12:11

(Tặng anh Vũ Trọng Quang)

Mười hai giờ trưa mai em bay
chuyến này chắc lâu

con rô sặc nước cầu thủ thiêm
anh về quận bốn phơi gò nổi

thương lấy áo bào thay khăn lạnh
bọn làm thơ trác trấu lên thơ

bọn làm bạc giả đòi nhân nghĩa
tráo chỗ ngồi chỗ đứng chỗ chôn

vườn trời tự xanh cành cận tết
mười hai giờ trưa mai            em bay