Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2019 08:00

Cánh quạt xoay trần
Chia đều ngọn gió
Quần quật bao vòng
Quạt có nóng không?

Số lớn - gió nhỏ
Số không - gió trời
Bấm luôn ba số
Quạt không trả lời!

Lâu lâu quên chùi
Quạt kêu muốn vỡ
Cho “xơi” tí mỡ
Bằng lòng quay êm

Em sốt mấy hôm
Mẹ ngồi thay quạt
Chia đều hơi mát
Từ bàn tay thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]