23/03/2023 03:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh quạt

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2019 08:00

 

Cánh quạt xoay trần
Chia đều ngọn gió
Quần quật bao vòng
Quạt có nóng không?

Số lớn - gió nhỏ
Số không - gió trời
Bấm luôn ba số
Quạt không trả lời!

Lâu lâu quên chùi
Quạt kêu muốn vỡ
Cho “xơi” tí mỡ
Bằng lòng quay êm

Em sốt mấy hôm
Mẹ ngồi thay quạt
Chia đều hơi mát
Từ bàn tay thương
Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Cánh quạt