Bàn mộc, bàn viết, bàn may
Bàn cắm dây điện gọi ngay: Bàn là
Nhận vào chút nóng lòng ta
Men theo nếp vải thẳng tà, bóng trơn!

Chẳng bao giờ tính thiệt hơn
Chẳng bao giờ nhận công ơn... Bàn là


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]