Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 01/05/2008 10:43

Những đợt sóng cầm em anh dội sóng trên bờ
bãi sau đâu là bãi sau
365 ngày bãi trước
em đứng tắm cây cột buồm buồn  

hạn miền Trung khô thân lúa non
lạnh miền Bắc nứt da quả sấu
chiều em sương khói Vũng Tàu   

hỡi rùa vỡ tổ đêm vốc cát
mấy ngàn mét sâu lấp mặt
những kẻ sống bám phao-câu-thơ  

kẻ đội chữ nghĩa tự cho mình bao dung đức hạnh
kẻ không xứng nước biển thối tham
kẻ trên bờ hôi của  

nối mạng câu thơ tình đau ngực biển
hàng dừa nghiêng xuống tóc mảnh trăng