Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:30

lá thức khi chiều nằm xuống
ta đứng mà cây trôi mỗi bước đi

ngày buồn lọt thỏm trong hang động
hang động lòng ta mọc khối thầm thì

củi vẫn cháy dâng vài ngọn lửa
thấm tháp gì em đem củi lửa kia

tôi không khóc vì không tin nước mắt
tự cao xanh giọt giọt đầm đìa