Những ngày trôi đồng bằng hắn trôi những đồng bằng
biết mấy cù lao cho nhịp thở nổi trôi hắn tới
xả ngang dòng từng vết cắt sông Tiền sông Hậu
đồng bằng phẳng vựa gái đồng bằng trắng
sỉ lẻ buôn thúng bán bưng nay bay tận Đài - Cao - Hồng...
ngang sông Hậu em rơi chiếc nhẫn tôi nhặt cầm tiệm thức ăn Con Cò
đổi mấy bao thức ăn nhanh loài tôm lưỡng tính
bọt sông Hậu trôi tôi chìm trời quê hương
tạo dáng trái bần chua dọc những vàm lắng xuống
ôi mầm xanh ngọt bùi xả láng
rượu cạn nước sông lan man chưa tính hạ hồi
sân bay Trà Nóc toả mùi nước hoa nhập lẫn trong cần xé chôm chôm
sầu riêng đóng thùng đổi ngang nồi cơm điện
cầu cảng đưa dâu mùi thuốc bắc
trai đến thì sang làng khác chơi
hẹn cù lao ngọt, có thể sân bay Trà Nóc hay Đầm Sen chụp hình với em...


12.8.2005