Trăng vàng chín đêm
Mênh mang sóng lên
Miệt vườn bừng dậy
Cỏ cây múa nhảy
Hương thơm tràn đầy…

Đất trời hây hây
Ngất ngây thành phố
Ninh Kiều tôi say
Bến bờ mới lạ…


Nguồn: Nhân dân hằng tháng số 158 (6-2010)