Vào công viên con chơi
Đu quay rồi thú nhún
Xe đạp quay vòng quay
Ngựa gỗ phi bước dài...

Thuỷ cung mê cá quẫy
San hô quấn bảy màu
Thổi trăm ngàn bong bóng
Ông rùa nghịch nước sâu

Nhà banh banh nhiều trái
Con vừa ném vừa bơi
Nhà băng nhiều bông tuyết
Du hành gia... lạnh rồi!

Con vui chơi con cưỡi
Ba ấm áp đất trời
Hai bố con làm một
toa tàu đi khắp nơi...


Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006