Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 01/05/2008 10:45

Mùa nước dâng ngập kí ức tháng Tám
Dọc đường Huế trôi từng bước chân
Men lam hồn cỏ sâu hun hút
Dựng xanh lớp lá buốt trầm

Vác không nổi tiếng chim thành quách
Người đi qua ngõ Tịnh Tâm nào
Sen chấp chới dọc mùa chớm lá
Vướng mặt hồ ngũ sắc em trao

Thông đứng thẳng thả dùm trái tím
Vào nón nghiêng biêng biếc mùa thu
Núi vẫn núi “Ngự” cùng cây cỏ
Một lần chuông buông một dòng thơ

Ai cầm hát xa xưa vào tôi ấy
Ngỡ mắt trời mười năm Huế mưa.