84.38
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
43 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Vũ Quần Phương (202 bài)
- Bùi Minh Quốc (84 bài)
- Lê Anh Xuân (12 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
Tạo ngày 15/11/2013 22:15 bởi hongha83
Ngô Viết Dinh sinh ngày 5/3/1940, là nhà thơ Việt Nam, quê ở Phương Cù, Thường Tín, Hà Nội.

Tác phẩm:
- Mầm bé (thơ thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 1974)
- Thơ tình (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1990)
- Phấn thông bay (thơ, NXB Thanh niên, 1993, tái bản 1997, 2003)
- Tha thiết Vũng Tàu (NXB Văn học, 1996)
- Nắng Lipa (NXB Văn học, 1997)
- Hương bồ kết (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1998)

 

Mầm bé (1974)

Thơ tình (1991)