Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1659)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2024 16:35

Sú cao
Cao quá
Vẫy lá
Thon xanh
Kết thành
Dải rộng.
Biền động
Sóng cao
Quật vào
Dải sú.
Bão rú
Từng cơn
Từng cơn
Gió sắc
Như vặt
Lá cây.
Ken dày
Cánh cứng
Sú đứng
Vây quanh
Kết thành
Đê biển.
Tàu chiến
Mỹ vào
Sú cao
Chặn mắt.

      *

Nước mặn
Đất chua
Bốn mùa
Phiá trước
Sú bước
Mãi ra
Ngoài xa
Biển nước.
Trời mát
Chiều buông
Cánh buồm
Phơ phất
Như dải
Sú dài
Ngày mai
Bước tới
Đồng cói
Rộng theo
Lá reo
Như biển.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]