- Có cái gì trong cổ
Làm con cứ ho lên?
Con đã mắng: “Nằm yên!”
Mà cái gì ngọ ngoạy?

- Đó là cái lạnh đấy
Tại hôm qua đi chơi
Con không chịu nghe lời
Chẳng quàng khăn cho ấm!

Thế là cổ bị cóng
Ngọn gió nó chui vào
Làm cổ con nôn nao
Làm mũi con khó chịu!

- Thế những hôm trời nóng
Sao con cũng bị ho?
- Là bởi.. mẹ không cho
Mà con vẫn.. ăn đá
Trong cổ đang nóng quá
Con uống nước đá nhiều
Nóng – Lạnh chúng đánh nhau
Lanh tanh bành trong đó!

Thế là họng con đỏ
Thế là cổ ngứa ghê
Mùa Đông hay Mùa Hè
Đều bị ho là thế!


10/07