Gió bị cảm rét
Đi qua góc vườn
Gió tựa vào lá
Lá run lạnh sườn

Gió nấp theo mây
Mây run chân chạy
Gió ôm mưa bay
Mưa run mưa nhảy

Gió lội qua sông
Sông run chau mặt
Gió qua cánh đồng
Lúa run tím mắt

Gió vào nhà ông
Thổi bùng bếp lửa
Lửa ơi biết không?
Gió không rét nữa.