Cầm đất bé nặn
Súng, đạn, xe tăng
Rồi bóp vỡ tan
Làm bồ câu trắng
Bé cười tươi tắn
Tắm nắng cho chim
Chú chuồn chuồn kim
Đến tìm kết bạn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]