Nước ơi, nước ơi
Lại đây với bé
Cho bé rửa mặt
Cho bé rửa tay
Cho bé sạch sẽ
Rồi bé đi chơi
Mắt bé sáng ngời
Miệng cười xinh xắn
Răng bé rất trắng
Bé cắn rất đau!


Phỏng theo đồng dao Nga.

Nguồn: Thuỵ Anh, Ngày xưa, ngày nay, ngày sau..., NXB Trẻ, 2014