em yêu ông bà
tóc trắng như mây
mắt hiền tợ bụt
ít la ít rầy


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013