Đọc bài thơ của chị em cảm thấy hứng thú và trổ tài cóc nhái, hiiiiiiiii, chị thân mến của em!


Anh gà trống
Mào đỏ tươi
Dáng oai hùng
Dang cánh rộng
Anh cất tiếng
Gáy ó o
Giò cao to
Thêm cái cựa
Đá rất tài
Bé học bài
"Anh gà trống..."

...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...