Nguyễn Viết Bình là một nhà thơ có nhiều bài sáng tác cho thiếu nhi, trong đó một số bài đã được sử dụng trong sách giáo khoa tập đọc trong nhiều năm.