44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài)
- Tố Hữu (246 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (230 bài)
Tạo ngày 11/07/2015 14:15 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Viết Bình là một nhà thơ có nhiều bài sáng tác cho thiếu nhi, trong đó một số bài đã được sử dụng trong sách giáo khoa tập đọc trong nhiều năm.