23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ
Tạo ngày 11/07/2015 14:15 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Viết Bình là một nhà thơ có nhiều bài sáng tác cho thiếu nhi, trong đó một số bài đã được sử dụng trong sách giáo khoa tập đọc trong nhiều năm.