33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 12/07/2015 14:15 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Viết Bình là một nhà thơ có nhiều bài sáng tác cho thiếu nhi, trong đó một số bài đã được sử dụng trong sách giáo khoa tập đọc trong nhiều năm.