17/09/2021 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh Gà Trống

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/04/2007 16:23

 

Anh Gà Trống
Đẹp làm sao:
Mào anh đỏ
Dáng anh cao
Ức anh nở
Đuôi anh dài
Anh cất tiếng
Ó ò o...
Phỏng theo đồng dao Nga.

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Anh Gà Trống