Khỉ con
Đít đỏ
Lúc nào
Cũng vui

Đánh đu
Trên cành
Vui ghê!
Vui ghê!

Mặt khỉ
Hả hê
Đuôi khỉ
Dài ghê
Mắt khỉ
Lấc láo
Đầu khỉ
Tròn xoe

Ăn chuối
Ăn cam
Khỉ không
Thấy đói
Suốt ngày
Ăn uống
Cho vui
Thôi mà
Thấy gì
Là lạ
Gãi đầu
Ngâm nga

Ăn rồi
Thì lại
Cả ngày
Đánh đu

Đánh đu...
Đánh đu...


Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014